• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

31.05.2011

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Završni ispit iz predmeta Stomatološka protetika-pretklinika održaće se 06.06.2011.god. sa početkom u 10,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.


Završni ispit iz predmeta Stomatološka anesteziologija održaće se 04.06.2011.god. sa početkom u 10,30h u amfiteatru Dječije klinike.


Završni ispit iz predmeta Klinička endodoncija održaće se 07.06.2011.god. sa početkom u 10,30h u slušaoni 22.