• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.06.2011

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

U okviru realizacije CEEPUS projekta pod nazivom »Uspostavljanje mreže za praćenje uticaja faktora sredine na plodnost i neonatalno zdravlje« u kome je Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore partner, naš Fakultet je za studijsku 2011/2012. godinu dobio mogućnost da uputi 4 (četiri) nastavnika i 3 (tri) studenta doktorskih studija na jednonedeljni studijski boravak (jesenja škola) u Brašovu (Rumunija).

U vezi sa navedenim, Medicinski fakultet raspisuje

K O N K U R S

Pravo prijavljivanja imaju nastavnici i studenti doktorskih studija Medicinskog fakulteta.

Potrebna dokumetna za prijavljivanje studenata:

- prijava u slobodnoj formi
- CV
- Potvrda o upisu doktorskih studija
- Prosječna ocjena na osnovnim studijama
- Znanje engleskog jezika (V stepen – potvrda Instituta za strane jezike u Podgorici)

Potrebna dokumenta za prijavljivanje nastavnika:

- prijava u slobodnoj formi
- CV

Dokumenta se predaju kod sekretarice dekana.

Konkurs je otvoren do 14.06.2011. godine.


KOORDINATOR CEEPUS-a
ZA MEDICINSKI FAKULTET

Prof. dr Milica Martinović