• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.06.2011

Obavještenje

Popravni vježbe (I GRUPA) iz predmeta Histologija sa embriologijom održaće se 08.06.2011. sa početkom u 17,00h na Institutu za Morfološku grupu predmeta..