• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.06.2011

Obavještenje za studente stomatologije

Popravni ispit iz predmeta Stomatološki materijali održaće se 14.06.2011. sa početkom od 10,00h u amfitetatru Medicinskog fakulteta.