• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.06.2011

Obavještenje za apsolvente

Izvlačenje ispitivača za predmet Ginekologija sa akušerstvom održaće se 09.06.2011. sa početkom od 8,30h na Klinici.