• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

08.06.2011

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Praktični dio ispita iz predmeta Opštra i oralna histologija sa embriologijom održaće se 10.06.2011. sa početkom u 13,00h i 15,00h na Institutu za Morfološku grupu predmeta..