• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.06.2011

OBAVJEŠTENJE

Predispitne vježbe iz predmeta Patološka fiziologija održaće se 20.06.2011. sa početkom u 9,00h u lab. patološke fizioologije