• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.06.2011

Obavještenja za studente medicine

Predispitne vježbe iz predmeta Radiologija sa nuklearnom medicinom iz održaće se 15.06.2011. sa početkom u 9,00h na Klinici za radiološku dijagnostiku -vježbaona
Praktični dio ispita isoimenog predmeta održaće se 16.06.2011. sa početkom u 9,00h –sala za e-learning.


Obavještenjem predmetnog nastavnika doc.dr A.Perovića konsultacije iz predmeta Humana genetika za popravni rok, održaće se 14.06.2011.godine u terminu od 13,00h-14,00h u kabinetu imenovanog nastavnika na Biotehničkom fakultetu.


Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicine koji su predmet slušali po starom programu će se u junsko-julskom ispitnom roku održati prema sljedećem rasporedu:


- PRAKTIČNI DIO ISPITA: u ponedjeljak, 04.jula 2011. u 9.00h
- TEST: u utorak, 05.jula 2011. u 9.00h