• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.06.2011

Obavještenja za studente stomatologije

Obavještenjem predmetnog nastavnika doc.dr A.Perovića konsultacije iz predmeta Humana genetika za popravni rok, održaće se 14.06.2011.godine u terminu od 13,00h-14,00h u kabinetu imenovanog nastavnika na Biotehničkom fakultetu.