• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.06.2011

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz Dermatovenerologije (dio predmeta Opšte medicine) održaće se 24.06.2011. sa početkom u 11,30h na Klinici.
NAPOMENA: Kolokvijum je obavezan za sve studente koji nijesu izlazili ni jednom na pomenuti kolokvijum.