• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.06.2011

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Opšta medicina (junski apsolventski rok) održaće se 08.07.2011. sa početkom u 12,00h na Klinici.
Ispit iz predmeta Socijalana medicina (junski apsolventski rok) održaće se 01.07.2011. sa početkom u 10,00h na Institutu za javno zdravlje.Ispit iz predmeta Oftalmologija (junski apsolventski rok) održaće se 29.06.2011. sa početkom u 9,00h na Klinici.Ispit iz predmeta ORL (junski apsolventski rok) održaće se 04.07.2011. sa početkom u 13,00h na Klinici.