• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.06.2011

VAŽNO, VAŽNO, VAŽNO, VAŽNO, VAŽNO,

O B A V J E Š T E NJ E
ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE
KOJI STUDIRAJU PO BOLONJI


*Prijava za polaganje ispita u avgustu će se održati 04.07-06.07.2011.godine.*


Studenti koji budu koristili avgustovski rok neće prijavu slušanja raditi u gore navedenim terminima već u avgustu odmah nakon završetka polaganja prijavljenih ispita za taj rok.


Studenti koji ne koriste avgustovski rok, o b a v e z n i su 07.07-08.07.2011.godine odraditi prijavu slušanja, zbog ažurnosti pravljenja rasporeda nastave i vježbi za sledeću studijsku godinu. Naknade prijave neće biti prihvaćene.

Studenti koji sada odrade prijavu, a imaju obavezu plaćanja ponovnog slušanja predmeta, za predmete koje nijesu položili, dužni su do 29.avgusta 2011.godine izvršiti uplatu cjelokupnog iznosa, dostaviti Studentskoj službi potrebnu dokumentaciju za upis (ŠV-20 obrazac 2 primjerka i priznanicu). U suprotnom Vaša prijava neće biti prihvaćena.

STUDENTSKA SLUŽBA