• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.06.2011

Obavjestenje za apsolvente

O B A V J E Š T E NJ E
Za apsolvente

Ispit iz predmeta Patološka fiziologija održaće se 01.07.2011.god. sa početkom u 8,00h.
Predispitne vježbe će se održati 29.06.2011. godine u 9.00 časova.
Potrebno je predati indekse 2 dana prije ispita predmetnom nastavniku.


STUDENTSKA SLUŽBA