• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.06.2011

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Hirurgija (Junski ispitni rok) održaće se po sledećem rasporedu:

Četvrtak, 30.06.2011.godine u 10,00 časova u Dekanatu

1. Medojević Slobodan - 73/98
2. Milošević Vladimir - 75/98
3. Dakić Jelena - 141/00
4. Bakrač Dragana -147/00
5. Šabotić Armin -162/00
6. Bekan Mirela – 195/01
7. Dašić Boris – 244/02
8. Hasanagić Kenan- 256/02
9. Adžić Rada- 229/02
10. Burić Marko 230/02
11. Redžepagić Mirela -237/02

Petak, 01.07.2011.godine u 10,00 časova u Dekanatu

1.Bulajić Anđa -250/02
2.Damjanović Danka -251/02
3. Ičević Miloš- 223/02
4.Pavićević Adrijana -254/02
5.Drašković Ivana – 289/03
6.Pepić Sajma -297/03
7.Katić Danijela -306/03
8.Ivanišević Tanja -314/03
9.Janjević Vladimir – 323/03
10.Nasufović Emil – 404/04
11.Kostić Tatjana -486/05

Studenti treba istog dana u 8,00h da se jave sekretarici Dekana radi dogovora za praktični dio ispita.
ŠEF PREDMETA

Prof.dr Bogdan Ašanin