• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.06.2011

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE STOMATOLOGIJE

II ROK

Ispit iz predmeta Hirurgija održaće se po sledećem rasporedu:


Petak , 01.07. 2011.godine u 08 .00 časova u Slušaoni broj: 22-Dekanat

1.Radović Miroslav-35/07
2.Čikić Mirela-32/07
3.Kolić Denisa-33/07
4.Jokanović Slobodanka-54/08
5.Jovetić Tomo-55/08
6.Đuričić Nevena -46/08


Petak 01.07.2011 .godine u 10 .00 časova u Slušaoni broj: 22-Dekanat

1.Minić Dragana- 3/06
2.Tomić Andrea-42/07
3.Orahovac Belinda-40/07
4.Andjelić Ivana-58/08
5.Đeković Rosanda-39/07


Studenti su obavezni da se jave 30.06.2011 godine u 08.00 kod sekretarice Dekana radi dogovora za praktični dio ispita.

ŠEF PREDMETA

PROF.DR BOGDAN AŠANIN