• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.06.2011

OBAVJEŠTENJE ZA SPECIJALIZANTE IZ RADIOLOGIJE

Specijalistički ispit iz Radiologije za kandidate dr Miru Obradović i dr Aleksandra Kneževića, održaće se:
 01.07.2011.godine sa početkom u 14,00h – praktični dio ispita na Klinici za radiološku dijagnostiku.
 02.07.2011.godine sa početkom u 9,00h – ispit u sali za sastanke zgrada Dekanata.