• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.07.2011

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE STOMATOLOGIJE

AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK

Ispit iz predmeta hirurgija održaće se po sledećem rasporedu:

Petak, 26.08.2011.godine u 10,00h

46/08 Ðuričić Nevena
58/08 Anđelić Ivana
32/07 Čikić Mirela
33/07 Kolić Denisa
35/07 Radović Miroslav


Subota, 27.08.2011.godine u 10,00h

39/07 Ðeković Rosanda
40/07 Orahovac Belinda
42/07 Tomić Andrea
3/06 Minić Dragana
20/06 Dedeić Mirza

Studenti trebaju 25.08.2011. god. u 08.00 časova da se jave sekretarici Dekana radi dogovora za praktični dio ispita.


ŠEF PREDMETA

PROF.DR BOGDAN AŠANIN