• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.07.2011

OBAVJEŠTENJE

22.08.2011. U PONEDELJAK 08.00h SALA 22.

1. Redžepagić Fikret
2. Tomović Vanja
3. Šahmanović Bejto
4. Mandžukić Elzana
5. Ivanović Milena
6. Petričić Alkesandar
7. Pavićević Rade
8. Dragojević Ivana
9. Ćeman Albin
10. Kalezić Željko
11. Vulić Marijana


23.08.2011. U UTORAK U 08.00h SALA 22.

1. Raičević Sandra
2. Radonjić Violeta
3. Luburić Jovana
4. Drakulović Maša
5. Pavićević Žana
6. Perović Marija
7. Tomašević Iva
8. Vuković Jelena
9. Rakonjac Jovana
24.08.2011. U SRIJEDU U 08.00h SALA 22.
1. Šabotić Sabrina
2. Latifović Amel
3. Trifunović Daniela
4. Dajević Milica
5. Dautović Amela
6. Škurić Anja
7. Šehović Mahmut
8. Čindrak Mirela
9. Gerić Anđela