• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.07.2011

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Ispit iz predmeta Opšta i oralna biohemija održaće se 24.08.2011.god. sa početkom u 11,00h u amfiteatru Dekanata.


Ispit iz predmeta Opšta i oralna histologija i embriologija održaće se 26.08.2011.god. sa početkom u 09,00h u amfiteatru Dekanata.Ispit iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 24.08.2011.god. sa početkom u 11,00h na Stomatološkoj poliklinici.Ispit iz predmeta Stomatološka protetika pretklinika održaće se 27.08.2011.god. sa početkom u 11,10h u slušaoni 10.Ispit iz predmeta Gnatologija održaće se 22.08.2011.god. sa početkom u 10,00 h na Stomatološkoj poliklinici.Ispit iz predmeta Stomatološka anesteziologija održaće se 22.08.2011.god. sa početkom u 11,00 h na Institutu za morfološku grupu predmeta.
Ispit iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 24.08.2011.god. sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.Ispit iz predmeta Paradontologija održaće se 22.08.2011.god. sa početkom u 11,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Ispit iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 23.08.2011.god. sa početkom u 10,00h u slušaoni 10.Ispit iz predmeta Maksiofacijalna hirurgija održaće se 22.08.2011.god. sa početkom u 11,10h u slušaoni 10.Ispit iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 27.08.2011.god. sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.