• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.08.2011

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Radiologija i nuklearna med. (avgustovski rok) održaće se:
23.08.2011.godine - predispitne vježbe u 14,00h
24.08.2011.godine – praktični dio ispita u 9,00h i usmeni dio ispita istog dana u 11,00h