• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

08.09.2011

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicine koji su predmet slušali po starom programu će se u septembarskom ispitnom roku održati prema sljedećem rasporedu:


- PRAKTIČNI DIO ISPITA: u srijedu, 21.septembra 2011.
- TEST: u srijedu, 28.septembra 2011.

O tačnim terminima održavanja ispita studenti će biti naknadno obaviješteni, po dobijanju rasporeda nastave za tekuću školsku godinu predmetnog nastavnika i saradnika.