• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.09.2011

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Mikrobiologija sa parazitologijom (septembarski ispitni rok) održaće se 26.09.2011.god. sa početkom u 09,00h na Institutu za javno zdravlje.Ispit iz predmeta Epidemiologija (septembarski ispitni rok) održaće se 26.09.2011.god. sa početkom u 10,00h na Institutu za javno zdravlje.
Ispit iz predmeta Sudska medicina (septembarski ispitni rok) održaće se 04.10.2011.god. sa početkom u 09,00h
Institutu za Morfološku grupu predmeta.