• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.09.2011

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Oralna hirurgija (prof.dr Ljubomir Todorović) održaće se 21.09.2011.godine sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija (prof.dr Miodrag Gavrić) održaće se od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici u sledećim terminima:
 23.09.2011.godine
 07.10.2011. godine
 04.11.2011. godine
 18.11.2011. godine
 02.12.2011. godine
Predavanja iz predmeta Urgentna stanja u stomatologiji (prof.dr Miodrag Gavrić) održaće se 21.09.2011.godine sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Fiksna stomatološka protetika (prof.dr Kosovka Obradović) održaće se 24.09.2011.godine sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Dentalna anatomija (prof.dr Slobodan Dodić) održaće se 24.09.2011.godine sa početkom od 10,30h u slušaoni 10.


Predavanja iz predmeta Stomatološka protetika -pretklinika (prof.dr Ivica Stančić) održaće se 30.09.2011.godine sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.