• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.09.2011

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz predmeta Higijena (prof.dr Goran Belojević) održaće se 23.09.2011.godine sa početkom od 10,30h na Institutu za javno zdravlje.