• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.09.2011

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Higijena (septembarski ispitni rok) održaće se 23.09.2011.god. sa početkom u 14,30h – zgrada Dekanata.Ispit iz predmeta Neurologija (septembarski ispitni rok) održaće se 23.09.2011.god. sa početkom u 08,00h na Klinici.Ispit iz predmeta Dermatovenerologija (septembarski apsolventski ispitni rok) održaće se 23.09.2011.god. sa početkom u 11,00h na Klinici.Ispit iz predmeta Onkologija (septembarski apsolventski ispitni rok) održaće se 30.09.2011.god. sa početkom u 10,00h na Klinici.Ispit iz predmeta ORL (septembarski apsolventski ispitni rok) održaće se 30.09.2011.god. sa početkom u 12,00h na Klinici.