• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.09.2011

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Predispitne vježbe iz predmeta Radiologija sa nuk.med. (septembarski ispitni rok) održaće se 22.09.2011.godine sa početkom od 11,00h u vježbaonici za radiološku dijagnostiku na Klinici.
Praktični dio ispita održaće se 23.09.2011.godine u 8,00h u sali za e-learning, a usmeni dio ispita sa dogovoru sa predmetnim nastavnikom.
Ispit iz predmeta Socijalna medicina (septembarski ispitni rok) održaće se 29.09.2011.godine sa početkom od 9,00h na Institutu za javno zdravlje.