• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

30.09.2011

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanje iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 07.10.2011.god. sa početkom u 11,00h u slušaoni 22.Predavanje iz predmeta Bolesti zuba predklinika održaće se 07.10.2011.god. sa početkom u 14,45h u slušaoni 22.Predavanje iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 07.10.2011.god. sa početkom u 12,15h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanje iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 05.10.2011.god. sa početkom u 10,30h u slušaoni 22.


Predavanje iz predmeta Predklinička endodoncija održaće se 07.10.2011.god. sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.
Predavanje iz predmeta Maksiofacijalna hirurgija održaće se 07.10.2011.god. sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanje iz predmeta Klinička endodocija održaće se 08.10.2011.god. sa početkom u 08,30h u slušaoni 10.