• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

30.09.2011

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Predavanje iz predmeta Medicinska informatika kod prof. dr Silvije Brkić održaće se u sali za e-learning (zgrada Medicinskog fakulteta-suteren) po sledećem rasporedu:

08.10.2011.god. sa početkom u 09,00h
09.10.2011.god. sa početkom u 11,00h
22.10.2011.god. sa početkom u 09,00h
23.10.2011.god. sa početkom u 11,00h

Termin za polaganje ispita će biti naknadno istaknut u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.