• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.10.2011

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Mikrobiologija sa parazitologijom (oktobarski ispitni rok) održaće se 21.10.2011.god. sa početkom u 09,00h na Institutu za javno zdravlje.