• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.10.2011

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanje iz predmeta Paradontologija II održaće se 16.10.2011.god. sa početkom u 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanje iz predmeta Oralna medicina održaće se 14.10.2011.god. sa početkom u 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Predavanje iz predmeta Urgentna stanja u medicini održaće se 14.10.2011.god. sa početkom u 17,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Predavanje iz predmeta Paradontologija održaće se 15.10.2011.god. sa početkom u 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.