• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.10.2011

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti IV, V, VI godine i apsolventi koji koriste ormariće, da prijave vlasništvo i broj ormarića koji koriste.
Prijavljivanje se vrši na broj telefona: 068/717 681 ili na mail adresu: edin.lukach@gmail.com
Ormarići koji ne budu prijavljeni do kraja nedelje biće obijeni i stavljeni na raspolaganje ostalim studentima.