• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.10.2011

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Radiologija sa nuk.med. (oktobarski ispitni rok) održaće se:
• predispitne vježbe: 26.10.2011.god. od 10,00h u vježaonici za radiološku dijagnostiku-Klinika
• praktični dio ispita: 27.10.2011.god. od 10,00h u sali za e-learning –zgrada Dekanata.
Usmeni dio ispita u dogovoru sa predmetnim nastavnikom nakon polaženog praktičnog dijela ispita
Ispit iz predmeta Medicina rada (oktobarski ispitni rok) održaće se 26.10.2011.godine sa početkom od 15,00h zgrda Dekanata.