• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.10.2011

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Pedijatrija (oktobarski ispitni rok) održaće se 01.11.2011.god. u 8,00h na Klinici.
Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicine koji su predmet slušali po starom programu će se u oktobarskom ispitnom roku održati prema sljedećem rasporedu:


- PRAKTIČNI DIO ISPITA: u utorak, 25.oktobra 2011. u 9.00h
- TEST: u srijedu, 26.oktobra 2011. u 9.00h
Ispit iz predmeta Dermatovenerologija (oktobarski apsolventski ispitni rok) održaće se 31.10.2011.god. sa početkom u 13,00h na Klinici.Ispit iz predmeta Fizikalna medicina sa reha.(oktobarski ispitni rok) održaće se 31.10.2011.god. u 11,00h- zgrada Dekanata, umjesto već objavljenog termina od 28.10.2011.godine
Ispit iz predmeta Epidemiologija održaće se 31.10.2011.god. u 11,00h na Institutu za javno zdravlje.Ispit iz predmeta Sudska medicina (oktobarski ispitni rok) održaće se 27.10.2011.god. sa početkom u 09,00h
na Institutu za Morfološku grupu predmeta.