• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.10.2011

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanje iz predmeta Dentalna anatomija održaće se 19.10.2011.god. sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.
Predavanje iz predmeta Urgentna stanja u stomatologiji održaće se 21.10.2011.god. sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.