• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.10.2011

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicine koji su predmet slušali po starom programu će se u oktobarskom ispitnom roku održati prema sljedećem rasporedu:


- PRAKTIČNI DIO ISPITA: u utorak, 25.oktobra 2011. u 9.00h
- TEST: u srijedu, 26.oktobra 2011. u 9.00h