• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.10.2011

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Predavanja iz predmeta Medicinska informatika održaće se 22.10.2011.god. od 9,00h i 23.10.2011.god. od 11,00h (tog dana će biti i test i ispit)-zgrda Dekanata.