• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.10.2011

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanje iz predmeta Bolesti zuba-pretklinika održaće se 22.10.2011.god. sa početkom u 13,30h u slušaoni 22.Predavanje iz predmeta Pretklinička endodoncija održaće se 22.10.2011.god. sa početkom u 15,15h u slušaoni 22.PREDAVANJA IZ OPŠTE I ORALNE FIZIOLOGIJE ODRŽAĆE SE U PETAK 21. 10. SA POČETKOM U 11.00h U SALI 22 I U SUBOTU 22. 10. 2011. GODINE SA POČETKOM U 08.00h U SALI 22.