• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.10.2011

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanje iz predmeta Gnatologija održaće se 31.10.2011.god. sa početkom u 10,00 h u slušaoni 22.Predavanje iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 02.11.2011.god. sa početkom u 10,30h u slušaoni 22.