• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.10.2011

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Hirurgija (oktobarski ispitni rok) održaće se 28.10.2011.god. sa početkom u 10,00h u zgradi Dekanata.
Studenti treba istog dana u 8,00h da se jave sekretarici Dekana radi dogovora za praktični dio ispita.
Ispit iz predmeta Higijena (oktobarski ispitni rok) održaće se 04.11.2011.god. sa početkom u 14,30h – zgrada Dekanata.