• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.10.2011

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Predispitne vježbe iz predmeta Patološka fiziologija (oktobarski ispitni rok) održaće se 28.10.2011.god. sa početkom u 10,00h.