• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.10.2011

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanje iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 04.11.2011.god. sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanje iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 04.11.2011.god. sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanje iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 05.11.2011.god. sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici