• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

02.11.2011

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina održaće se 07.11.2011.god. od 10,00h –zgrada Dekanata.Izvlačenje ispitivača iz predmeta Ginekologija sa akušerstvom održaće se 09.11.2011.god. od 8,30h na Klinici.
Studenti su dužni javiti se dr G. Globarević na odeljenju.