• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.11.2011

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum iz predmeta Hirurgija održaće se:

Doc. dr Ranko Lazović
I grupa 10.11.2011.god. od 11,00h na Klinici.
( studenti od rednog broja 27 do 39)
II grupa 11.11.2011.god. od 9,00h na Klinici.
(studenti od rednog broja 40 do 52)


Doc. dr Miodrag Radunović
- 14.11.2011.god. od 13,00h u kancelariji 109
( studenti od rednog broja 1 do 26)