• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.11.2011

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanje iz predmeta Gnatologija održaće se 14.11.2011.god. sa početkom u 10,00h u slušaoni 22.
Predavanje iz predmeta Radiologija (prof.dr Zoran Rakočević) održaće se 21.11.2011.god. sa početkom u 08,00h u slušaoni 22.Predavanje iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 16.11.2011.god. sa početkom u 10,30h u slušaoni 22.
Predavanje iz predmeta Oralna medicina održaće se 18.11.2011.god. sa početkom u 08,30h na Stomatološkoj poliklinici.
Nakon predavanja održaće se kolokvijum.
Predavanje iz predmeta Paradontologija održaće se 19.11.2011.god. sa početkom u 08,30h na Stomatološkoj poliklinici.
Nakon predavanja održaće se kolokvijum.Predavanje iz predmeta Paradontologija II održaće se 20.11.2011.god. sa početkom u 08,30h na Stomatološkoj poliklinici.
Nakon predavanja održaće se kolokvijum.