• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.11.2011

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Popravni kolokvijum iz predmeta Radiologija održaće se 17.11.2011.god. sa početkom u 10,45h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.