• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.11.2011

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Gnatologija održaće se 22.11.2011.god. od 10,00h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 21.11.2011.god. od 13,00h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Pretklinička endodoncija održaće se 22.11.2011.god. od 09,00h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 18.11.2011.god. od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Klinička endodoncija II održaće se 21.11.2011.god. od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.