• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.11.2011

OBAVJEŠTENJA

Predavanja iz predmeta Biohemija (prof.dr Aleksandra Isaković) održaće se:
 18.11.2011.god. od 14,00h u amfi.Dekanata
 19.11.2011.god. od 8,45h u amfi.Dekanata
Predavanje iz predmeta Dermatovenerologija (prof.dr Đ.Karadaglić) održaće se 18.11.2011.god. od 14,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.