• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.11.2011

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum II( organski dio) iz predmeta Hemija održaće se 18.11.2011.god. od 13,00h-14,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta, umjesto u prostorijama Tehničkog fakulteta.