• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.11.2011

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Onkologija (novembarski ispitni rok) održaće se 25.11.2011.god. sa početkom u 10,00h na Klinici.