• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.11.2011

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Fizikalna med.sa rehabilitacijom (novembarski ispitni rok) održaće se 01.12.2011.god. u 10,00h zgrada Dekanata.


Ispit iz predmeta Radiologija sa nuk.med. (novembarski ispitni rok) održaće se:
• 28.11.2011.god. od 9,00h praktične vježbe u vježbaonici za radiološku dijagnostiku -Klinika.
• 29.11.2011.god. od 9,00h praktični dio ispita u sali za e-learning, zgrada Dekanata.

Napomena : Usmeni dio ispita održaće se odmah nakon obavljenog praktičnog dijela ispita.